Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z wizytą w dzierżoniowskiej Komendzie Powiatowej Policji

Policjanci w ramach Programu Aktywności Młodzieży w Powiecie Dzierżoniowskim brali udział w Powiatowym Festiwalu Bezpieczeństwa i Profilaktyki 2019. W dniu 2 kwietnia uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość zapoznania się z pracą funkcjonariuszy i zwiedzenia budynku zajmowanego przez policjantów.

Na przełomie marca i kwietnia odbywał się Powiatowy Festiwal Bezpieczeństwa i Profilaktyki 2019. W Programie Aktywności Młodzieży w Powiecie Dzierżoniowskim udział wzięły między innymi: Prokuratura Rejonowa, Ratownictwo medyczne, Straż Pożarna. Do przedsięwzięcia w ramach obchodów 100 Rocznicy Powstania Polskiej Policji, przyłączyli się funkcjonariusze z Dzierżoniowa. W miniony wtorek Komendę Powiatową odwiedziła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Tematem spotkania było: „Zapobieganie zagrożeniom i prawidłowe zachowanie podczas niebezpiecznych sytuacji. Praca policjanta w praktyce-warsztaty”. Młodzi ludzie uczestniczyli początkowo w wykładzie, połączonym z dyskusją. Następnie w części praktycznej młodzież mogła z bliska obejrzeć sprzęt, środki przymusu bezpośredniego i broń, którą dysponują policjanci. Przybliżone zostały także elementy samoobrony. Z dużym zainteresowaniem spotkał się pokaz z wykorzystaniem psa służbowego.

Miejmy nadzieję, że nabyta wiedza będzie przydatna w uniknięciu zagrożeń. Liczymy także, że wizyta była bodźcem dla niektórych, do wstąpienia w nasze szeregi.

kom. Marcin Ząbek

KPP Dzierżoniów