Młodzi ekolodzy w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Bielawie

Młodzi ekolodzy z Oławy, Wrocławia i Milicza w dniach 6,7 i 8 maja uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Udział w warsztatach wzięło razem ok.100 uczniów. Zajęcia zostały zrealizowane na zlecenie Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego. Celem zajęć było przekazanie wiedzy oraz wskazanie praktycznych przykładów w zakresie zastosowania energii ze źródeł odnawialnych
i ograniczenia zużycia energii w budynkach, które to mają niebagatelny wpływ na ochronę naszego środowiska  i dbałość o przyrodę.

Warsztaty rozpoczęły się interaktywną prezentacją pt. „Sposoby pozyskiwania energii odnawialnej i oszczędzania energii w budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym na przykładzie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie”. Następnie uczniowie podzieleni na trzy grupy, uczestniczyli w warsztatach dotyczących pozyskiwania energii odnawialnej przy użyciu pomp ciepła,  kotłów spalających biomasę, generatora wiatrowego oraz modułów fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych. Zapoznali się z budową i zasada działania urządzeń oraz podstawami budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego.

W trakcie zajęć oraz podczas podsumowania był czas także na dyskusję. Wielu uczniów wykazało duże zainteresowanie i ciekawość podczas wykonywania eksperymentów w pracowniach Centrum.

 

 

Notatkę opracował:

Grzegorz Raganowicz

Zdjęcia:

Krystyna Haladyn