Mistrzostwa PCK w Dzierżoniowie

XXVI Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK odbyły się 25.04.2018 r. w parku przy ul. Mickiewicza w Dzierżoniowie. W konkursie wzięło udział 8 pięcioosobowych drużyn złożonych z uczniów szkół zawodowych i średnich Powiatu Dzierżoniowskiego oraz z uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich.

Dzierżoniowski Hufiec Pracy reprezentowali uczestnicy kształcący się w Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie i w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Zadaniem młodzieży było rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu pierwszej pomocy. Następnie przeszli do zadań praktycznych na pięciu stanowiskach, gdzie musieli opatrzyć rany głowy i kończyn, wykonać prawidłowo resuscytację niemowlęcia i udzielić wsparcia psychologicznego jego rodzicom, udzielić pomocy podczas ataku duszności i epilepsji , itp.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy . Najważniejsze jest jednak to, że zdobyta wiedza podczas pogadanek, warsztatów i ćwiczeń na konkursie: jak udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jak udzielić wsparcia osobom postronnym i jak właściwie zabezpieczyć miejsce zdarzenia przyda się naszym uczestnikom na całe życie.

Tekst, zdjęcia: Barbara Trepner – starszy wychowawca

 

Na zdjęciach:

– Uczestnicy konkursu

– Podczas rozwiązywania testu teoretycznego

– Podczas zadania praktycznego