Milionowe korzyści ze współpracy, warto działać razem

23 miliony złotych zdobyło w minionym roku Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Dzięki temu do naszych samorządów trafiają już pieniądze na inwestycje w remonty budynków i edukację. Kto i w jakiej wielkości skorzysta z tych środków?

Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska powołano z inicjatywy burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego. Tworzą je wszystkie samorządy naszego powiatu.

– Cel był taki aby wspólnie przygotowywać duże unijne projekty i w ten sposób skuteczniej konkurować z dużymi aglomeracjami. Patrząc na efekty jakie to przyniosło odnieśliśmy, jako samorządowcy, ogromny sukces – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Kwota 23 milionów wynika z podpisanych już umów o dofinansowanie z Instytucjami Zarządzającymi. Większość wyszczególnionych poniżej projektów zrealizowanych zostanie w tym roku.

– Naszym zadaniem jest głównie opracowywanie i składnie wniosków o dofinansowanie i na tym polu współpracujemy oczywiście z poszczególnymi urzędami. Drugim ważnym zadaniem jest prawidłowe rozliczenie tych inwestycji – mówi dyrektor biura stowarzyszenia Marcin Pawełek.

Oprócz zdobytych już pieniędzy trwa walka o pozyskanie kolejnych milionów dla Ziemi Dzierżoniowskiej oraz równocześnie trwają procedury związane z podpisaniem kolejnych Umów na nowe inwestycje.

Ile pieniędzy trafi do poszczególnych samorządów w ramach dotychczasowej działalności stowarzyszenia?

 • Dzierżoniów – 9.578.586,59 zł.
 • Gmina Dzierżoniów – 4.798.000 zł.
 • Bielawa – 3.330.771,63 zł.
 • Pieszyce – 763.000 zł.
 • Niemcza – 512.064,98 zł.
 • Piława Górna – 242.085,33 zł.
 • Łagiewniki – 152.985,38 zł.
 • Powiat Dzierżoniowski – 3.487.327,46 zł. (szkoły średnie w Dzierżoniowie – 2 mln 390 tys. 837 zł; szkoły średnie w Bielawie – 1 mln 14 tys. 803 zł)


Wykaz realizowanych projektów, których liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

Wartość projektu – 11 mln 856 tys. 73 zł
Wysokość dofinansowania – 9 mln 231 tys. 219 zł

Lider projektu – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy – Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza, Gmina Dzierżoniów,

 • Gmina Dzierżoniów – koszt całkowity 6 mln 183 tys. zł, dofinansowanie 4 mln 798 tys. zł
  (ZSP Ostroszowice, ZSP Piława Dolna, ZSP Mościsko, Bib. Uciechów, OSP Ostroszowice, KSR Roztocznik, Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie).
 • Bielawa – koszt całkowity 2 mln 226 tys. zł, dofinansowanie 1 mln 814 tys. zł (SP4).
 • Dzierżoniów – koszt całkowity 1 mln 835 tys. zł, dofinansowanie 1 mln 316 tys. zł (SP3, hotel OSIR).
 • Niemcza – koszt całkowity 575 tys. zł, dofinansowanie 469 tys. zł (Ogrodowa 1).
 • Pieszyce – koszt całkowity 901 tys., dofinansowanie 763 tys. ( UM Pieszyce).

Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”

Wartość projektu – 2 mln 541 tys. 212 zł
Wysokość dofinansowania 2 mln 160 tys. 30 zł

Lider projektu – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy – Dzierżoniów (4 szkoły – 12 pracowni), Bielawa (3 szkoły – 4 pracownie), Piława Górna (1 szkoła – 2 pracownie), Niemcza (1 szkoła – 1 pracownia), Łagiewniki (1 szkoła – 1 pracownia), Powiat Dzierżoniowski (1 szkoła – 1 pracownia)


„Przebudowa budynku przy. ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO”

Wartość projektu – 8 mln 936 tys. 210 zł
Wysokość dofinansowania – 7 mln 109 tys. 110 zł

Lider projektu – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partner – Gmina Miejska Dzierżoniów


„Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

Wartość projektu – 1 mln 302 tys. 433 zł
Wysokość dofinansowania – 1 mln 107 tys. 68 zł

Lider projektu – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partner – Gmina Bielawa

W ramach projektu wykonana zostanie termomodernizacja 4 budynków wielorodzinnych (63 lokale mieszkalne) przy ul. Strażackiej w Bielawie.Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Wartość projektu – 2 mln 890 tys. 809 zł
Wysokość dofinansowania – 2 mln 457 tys. 187 zł

Lider projektu – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partner – Powiat Dzierżoniowski

Projekt dotyczy utworzenia oraz wyposażenia 13 pracowni i warsztatów zawodowych w 4 szkołach zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego (ZS nr 1 w Dzierżoniowie, ZS nr 2 w Dzierżoniowie, ZS nr 3 w Dzierżoniowie i ZSiPKZ w Bielawie)


Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Wartość projektu – 1 mln 25 tys. 206 zł
Wartość dofinansowania – 871 tys. 425 zł

Lider projektu – Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partner – Powiat Dzierżoniowski

Projekt dotyczył zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do 7 pracowni przyrodniczych (w tym matematycznej oraz informatycznej) z 3 szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących (I LO w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie, LO w Bielawie), w tym adaptacji 3  pracowni (przeprowadzenie niezbędnych remontów)