Marta Masyk – Nie narzekamy a działamy

Dialog radnych z mieszkańcami i burmistrzem jest podstawą skutecznego działania. Wraz z początkiem kadencji Rady Miejskiej Bielawy, Klub Radnych Niezależnych (Marta Masyk, Józef Gajda, Stanisław Janczak, Tomasz Owczarek,  zaproponował mieszkańcom cykl spotkań pod hasłem „Wspólnie zmieniajmy naszą okolicę” . Była to nowa forma współpracy mieszkańców z radnymi, dlatego też nie dziwiły nas wątpliwości niektórych osób.  Cieszymy się jednak, że dzisiaj możemy powiedzieć o wspólnym sukcesie naszym i mieszkańców. Na spotkaniach mieszkańcy zgłaszali wiele uwag, które jako radni sukcesywnie przekazywaliśmy do realizacji burmistrzowi w formie wniosków czy interpelacji. Propozycje nowych rozwiązań i prośby wpływały do nas także mailowo i telefonicznie.
Możemy powiedzieć, że większość zgłoszonych przez nas wniosków została zrealizowana lub znajduje się w trakcie realizacji. Wnioski dotyczyły między innymi: remontów ulic – Sportowej, Nowobielawskiej, Sowiej, Chopina, Chrobrego, Kopernika, Wysokiej, jak również budowy parkingu przy ulicy Żeromskiego, modernizacji podwórek czy remontu ulicy Jana III Sobieskiego wraz z wykonaniem parkingów. Poza tym jako radni wnioskowaliśmy o doświetlenie  przejść dla pieszych, nawiązaliśmy współpracę ze Strażą Miejską i Policją.
Klub Radnych Niezależnych skutecznie zabiegał o utworzenie dodatkowego publicznego przedszkola oraz o zwiększenie miejsc żłobkowych. Interweniowaliśy również o poprawę infrastruktury w bielawskich szkołach, przygotowanie strategii dla oświaty na kolejne lata i budowę dodatkowych placów zabaw.
Podczas spotkań z mieszkańcami zgłaszano nam uwagi dotyczące czystości w mieście. Dlatego też skierowaliśmy wnioski do burmistrza w sprawie zadbania o estetykę na terenie Bielawy, z uwzględnieniem miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym terenów w rejonie: stawu Cegielnia, Jeziora Bielawskiego, Góry Parkowej czy parku.
Słysząc uwagi dotyczące porządków w mieście sami jako radni również zaczeliśmy działać. Zainicjowaliśmy akcję pod hasłem „Wspólnie zadbajmy o naszą okolicę”, do której przyłączyła się duża grupa mieszkańców.
Wymieliliśmy tylko część efektów naszych wspólnych działań z mieszkańcami. Przed nami jeszcze dalsze starania o remont ulicy Kopernika, o której remont wnioskowaliśmy kilkukrotnie. Będziemy również nadal zabiegać o wykonanie hali sportowej czy uruchomienie nocnej i świątecznej opieki medycznej. Już teraz zapraszamy mieszkańców Bielawy do dalszej współpracy i udziału w naszych spotkaniach. Kolejne spotkanie już w kwietniu.
Marta Masyk
Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych