Ku pamięci bezwarunkowej kapitulacji – 74. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

W środę 8 maja pod pomnikiem Pamięci Narodowej miały miejsce uroczyste obchody upamiętniające 74. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej.

8 maja to data, która wywołuje skrajne uczucia. II wojna światowa przyniosła śmierć około 6 milionów Polaków, doszczętnie zrujnowana została Warszawa, zniszczono dziesiątki miast i wsi. W wyniku porozumień jałtańskich Polska utraciła też około 70 tys. km kwadratowych powierzchni. O tych przykrych zdarzeniach, przypomniał podczas przemówienia okolicznościowego wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Florczak.

Następnie, ku pamięci bezwarunkowej kapitulacji, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie, kwiaty pod obeliskiem złożyli tradycyjnie: przedstawiciele samorządu, bielawskich szkół, organizacji społecznych i politycznych, a także duchowni.

Organizatorami wydarzenia byli: przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Dźwiniel oraz burmistrz Andrzej Hordyj.