Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego prowadzi konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Opinie i uwagi można zgłaszać podczas spotkań konsultacyjnych oraz za pomocą formularzy, które należy przesłać do 26 marca.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Najbliższe spotkania konsultacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi odbędą się:

– 21 marca w Wałbrzychu,

– 23 marca we Wrocławiu.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i rozważnym rozwoju Dolnego Śląska.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 oraz formularz zgłaszania uwag

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualnosci-rozwoj-regionalny/