KONFERENCJA „NOWOCZESNY DYREKTOR”

W dniach 19-20 marca Pani Dyrektor Daria Michalska uczestniczyła w konferencji „Nowoczesny Dyrektor” zorganizowanej przez firmę LIBRUS .

W nowoczesnym Centrum Konferencyjnym „Warszawianka” w Jachrance przez dwa dni odbywały się eksperckie wykłady i inspiracyjne seminaria . Tematem przewodnim było umiejętne zarządzanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi . Uczestnikami tego wydarzenia byli dyrektorzy placówek dydaktycznych , przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych i świata nauki . Mieli oni okazję wysłuchać wielu doświadczonych mówców i autorytetów świata nauki .

Wśród prelegentów na uwagę zasługiwał m.in.prof. dr hab. Zbigiew Nęcki – jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie komunikacji i negocjacji. W  swoim wykładzie profesor omówił czynniki usprawniające procesy komunikacji w edukacji . Inny prelegent – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski podkreślił fakt,że pozytywna kultura organizacyjna szkoły jest kluczowa dla efektywności zespołu. Kolejnym mówcą był dr Marek Skała . Przedstawił on kompetencje dyrektora niezbędne do zarządzania , motywowania i wspierania zespołu nauczycieli .

Dzięki wykładowi Tomasza Kammela- dziennikarza, producenta i scenarzysty- uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak budować więź i świetne relacje ze słuchaczami .

Konferencja okazała się doskonałą okazją, by przekonać się,że umiejętne zarządzanie z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi w obszarze edukacji podnosi efekty pracy managerów oświaty.