Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie podinsp. Przemysław Marut złożył kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych

1 marca jest Dniem Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie złożył wiązankę pod grobem upamiętniającym bohaterów antykomunistycznego podziemia.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia,
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego,
walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego,
z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

– Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

podkom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie