Kolejne wnioski do budżetu obywatelskiego

Czas na zaproponowanie swojego pomysłu upływa już w piątek o godzinie 15.00. Ciekawych propozycji do głosowania nie zabraknie, bo niemal codziennie mieszkańcy przychodzą z kolejnymi pomysłami.

Ostatnie dotyczą propozycji utworzenia punktu „Konkretna pomoc”, budowy miejsc parkingowych na osiedlu Błękitnym i zamontowania systemu czujników mierzących jakość powietrza w rożnych punktach miasta.

W punkcie, którego lokalizację wnioskodawczynie zostawiają do uzgodnienia z miastem, wsparcie mogliby znaleźć opiekunowie osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych –  mogliby się tam regularnie spotykać i wymieniać doświadczeniami. Autorkami projektu dotyczącego punktu „Konkretna pomoc” są Elżbieta Szubart i Aleksandra Chrobot-Kopacka.

Wniosek na przebudowę i modernizację parkingu położonego pomiędzy blokami 1, 3, 15 i 19 zakłada jego powiększenie kosztem chodników, które dziś, jak wskazuje wnioskodawca, najczęściej zastawione są autami. Ta propozycja zawiera także rozważenie ograniczenia przyległych terenów zielonych. O przebudowę parkingu wnioskuje pani Estera Hernes, a współpomysłodawczynią jest pani Sylwia Sułkowska.

Z propozycją zamontowania w Dzierżoniowie 16 czujników mierzących jakość powietrza wystąpił pan Tomasz Grzywacz. Miały by być one zlokalizowanie głównie na terenie osiedli oraz strefy ekonomicznej. Każdy mieszkaniec mógłby odczytywać aktualne pomiary i prognozę na najbliższe godziny za pomocą strony internetowej lub aplikacji na urządzenia przenośne.