Kolejna pomoc na kwotę ponad 3000 zł dla Natana chorego na białaczkę i jego rodziny z Pieszyc

Przy białaczce każda infekcja jest bardzo niebezpieczna.
Każdy kontakt z wilgocią, pleśnią niestety taką infekcję może wywołać.
Stąd konieczność remontów ciągle nie ustaje. Dach, który wymagał wymiany. Konieczność adaptacji kolejnych pomieszczeń, aby stworzyć dla Natana bezpieczną przestrzeń wolną od wszelkich ryzyk. Kolejne koszty. Przy kosztach leczenia, o których już wspominaliśmy dla rodziny, są ogromnym obciążeniem. Jednak ludzie o ogromnych sercach są wśród nas. W tym Pani Ania, która zaangażowana w sprawę całą sobą walczy z każdej strony o lepszy byt dla Natana, ale i całej jego rodziny.
Dziękujemy naszym Partnerom za to, że wspierają nas, abyśmy my mogli wspierać Was!