Kolejna dotacja na remonty bielawskich dróg

Na podstawie uchwały nr VI/124/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.III.2019 r., Gmina Bielawa otrzyma dofinansowanie do zadania polegającego na kompleksowym remoncie dróg gruntowych w obrębie ul. Szewskiej, których łączna długość wynosi 0,97 km.

Całkowitą wartość robót oszacowano na kwotę 642.840 zł, z czego 245.448 zł pochodzić będzie z dotacji.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.