Kolejna akcja zima – w trosce o bezpieczeństwo

Po raz kolejny tej zimy pracownicy socjalni wspólnie ze strażą miejską i policją ruszają w teren, by dotrzeć do miejsc, gdzie potencjalnie przebywają osoby bezdomne. Jeśli znasz takie miejsca – daj znać pracownikom OPS. Możesz uratować komuś życie!

Od rana 16 lutego pracownicy Ośrodka pomocy Społecznej, przy wsparciu strażników miejskich i policjantów, odwiedzą miejsca wskazane przez środowisko lokalne, by zidentyfikować osoby bezdomne przebywające na terenie miasta, a nie korzystające  z pomocy społecznej.

– Wszystkim potrzebującym zostanie zaproponowana pomoc w umieszczeniu w placówce całodobowej, ogrzewalni miejskiej, czy też inne wsparcie adekwatne do potrzeb, w szczególności żywność i ciepła odzież – zapewnia Aneta Grzelka, kierownik OPS w Dzierżoniowie.

Będzie to już czwarta, wspólna kampania ośrodka, policji i straży miejskiej. W związku z akcją zwracamy się do mieszkańców Dzierżoniowa, którym znane są miejsca pobytu osób bezdomnych, o zgłaszanie wszelkich  sygnałów do pracowników socjalnych OPS lub służb.