Kilka słów o naszym Partnerze JOB CENTER!

Ciągle wspominamy, że fundamentem naszych działań są Nasi Partnerzy. Dziś kilka słów o JOB CENTER

Założenia Job Center
Job Center dostarcza nowoczesne Outsourcingowe rozwiązania, które  w pełni spełniają wymagania europejskiego rynku pracy. Zależy nam na budowaniu dobrych relacji z klientami by zapewnić obustronną satysfakcję gwarantującą długotrwałą współpracę.
Oferujemy elastyczne rozwiązania oraz indywidualne podejście do każdego klienta w celu 100 procentowego zadowolenia w partnerstwie z nami. Takie podejście do współpracy to wyraz naszego szacunku i chęci wspólnego podążania w tym samym kierunku.
Profesjonalne wparcie przy procesach zatrudnienia, to gwarancja sukcesu na rynku pracy.
Z naszymi klientami oraz pracownikami chcemy wspólnie działać w zgodzie z naszym mottem: Stabilnie, Elastycznie, Profesjonalnie.

O nas 
Firma Job  Center to grupa dobrze rozumiejących się ludzi, Chcemy zachowywać ideały przedsiębiorstwa, w którym każdy czuje się członkiem dobrze funkcjonującego zespołu. Dynamiczny rozwój naszej firmy jest zasługą profesjonalnego zespołu i naszych rzetelnych partnerów. Firma Job Center to grupa, która zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie. Podstawą działalności naszej firmy zarówno lokalnie, ogólnokrajowo jak i na arenie międzynarodowej jest chęć budowania wspólnej europejskiej, nowoczesnej gospodarki. Przyświeca nam idea współpracy opartej na partnerstwie i wspólnych korzyściach.

Nasza misja
Partnerstwo to nasz priorytet. Niezależnie od tego czy współpracujemy z partnerami biznesowymi czy z pracownikami, staramy się być dla Państwa wsparciem.

Nasza wizja
Dzięki nowatorskim pomysłom kadrowym chcemy wpływać na konkurencyjność naszych klientów. Pragniemy także zwiększać szanse na zdobycie zatrudnienia i szybką aktywizacje osób poszukujących pracy w Polsce jak i poza granicami kraju. Naszą wizją jest rozwój i wzmacnianie rynku pracy.

Outsourcing
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”

Outsourcing jest nową strategią stosowaną na całym świecie przez firmy o różnych rozmiarach i o różnym profilu działalności. Stosowany jest zwykle, gdy zasoby zewnętrzne są dostępne, wysokiej jakości i tańsze od wewnętrznych. Dzięki czemu przedsiębiorstwo może skupić swoje zasoby oraz środki finansowe  na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa są:

obniżenie i bardziej efektywna kontrola kosztów
koncentrowanie się na kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa, będących podstawą jego przewagi konkurencyjnej,
pozyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje, w tym wiedzy eksperckiej i know-how  partnerów
korzyści płynące z zewnętrznej rekrutacji
podział ryzyka
zwiększenie elastyczności działania poprzez możliwość szybkiego dostosowania zatrudnienia do zapotrzebowania na czynniki produkcji