Jadwiga Horanin nowym zastępcą burmistrza Bielawy

Od poniedziałku 15 stycznia 2018 roku funkcję drugiego zastępcy burmistrza miasta Piotra Łyżwy pełni Jadwiga Horanin.

Jadwiga Horanin jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Wydziale Prawa i Administracji UWr, Studia Podypomowe Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Drogę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka w Piławie Górnej i w Bielawie (SP4, SP7, Gimnazjum nr 2). Pełniła również funkcję wicedyrektora w SP7 w Bielawie i wizytatora w Wydziale Oświaty i Wychowania w Bielawie oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu (Delegatura w Dzierzoniowie). W latach 1996-2006 piastowała stanowisko dyrektora Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, a od 1 lipca 2010 do 14 stycznia 2018 roku była dyrektorem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

W 2014 roku odnaczona medalem „W dowód uznania” za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa, nadanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2014), a także Odznaką Honorową Srebrna „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, nadaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Na stanowisku drugiego zastępcy odpowiedzialna jest za kulturę, oświatę i sprawy związane z opieką społeczną.