Inwestycje w dzierżoniowskiej ciepłowni

Na terenie ciepłowni ZEC w Dzierżoniowie przy ulicy Złotej 11, w miejscu przestarzałych kotłów węglowych, zostanie wybudowana nowoczesna instalacja wytwarzająca jednocześnie energię cieplną i elektryczną tzw. źródło kogeneracyjne.

Kocioł opalany biomasą (zrębka leśna) będzie oddawał energię za pomocą oleju termalnego który lepiej od wody odbiera ciepło ze spalania biomasy. Wytworzone ciepło będzie napędzać turbinę sprzężoną z generatorem prądu elektrycznego, który wykorzystamy na potrzeby ciepłowni, a pozostałą część wyślemy do sieci energetycznej. Ciepło odpadowe z turbiny będzie odbierane w tradycyjny sposób i zasili miejską sieć ciepłowniczą za pomocą wody.

Głównymi celami projektu są zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na poprawę stanu środowiska w regionie. Nowy kocioł będzie spełniał obecnie wymagane normy oraz te, które są planowane do wprowadzenia w 2025 roku.

Projekt jest innowacyjnym rozwiązaniem w regionie dolnośląskim ale szeroko stosowanym na terenie Europy zachodniej. W Polsce w ostatnich latach powstało kilka podobnych instalacji między innymi w hotelu Arłamow w Bieszczadach i w ciepłowni Krosno.

Wartość dzierżoniowskiego projektu to 28.650.000 zł, a wkład Funduszy Europejskich wynosi 20.445.761 zł.

Obecnie trwają prace wyburzeniowe części ciepłowni, która już od pewnego czasu jest wyłączona z użytkowania. Prace zakończone zostaną w połowie maja i od tego momentu rozpocznie się budowa nowego kotła. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku.