Inauguracja bielawskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Na grudniowej sesji Rada Miejska Bielawy przyjęła uchwałę o organizacji cyklu wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych dla uczczenia w naszym mieście 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Decyzją tą Bielawa włączyła się w ogólnopolskie obchody jubileuszowe. Zarządzeniem Burmistrza nr 31/2018 powołano Bielawski Komitet Obchodów działający pod przewodnictwem z-cy Burmistrza Miasta pani Jadwigi Horanin. Na pierwszy posiedzeniu w dniu 8 lutego postanowiono: opracować Kalendarz wydarzeń w oparciu o inicjatywy podmiotów instytucjonalnych oraz stowarzyszeń działających w mieście. Ogłosić konkurs na logo oraz zorganizować w dniu 22 marca oficjalne spotkanie inaugurujące.

Inauguracja Bielawskich Obchodów 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się w Teatrze Robotniczym. Na widowni zasiedli przedstawiciele bielawskich szkół, mieszkańcy, dyrektorzy i prezesi jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych z naszego miasta. Wśród zaproszonych gości: Burmistrz miasta Piotr Łyżwa, Radni z przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Draganem, Ksiądz prałat dr Stanisław Chomiak, komendant komisariatu Policji w Bielawie Tomasz Włodyga, przedstawiciel kombatantów por.rez. Bronisław Wilk. Spotkanie otworzył Burmistrz Piotr Łyżwa. W wystąpieniu podziękował komitetowi obchodów i organizatorom poszczególnych wydarzeń upamiętniających jubileusz za zaangażowanie, pomysły i postawę patriotyczną. Następnie wręczył podziękowania i nagrody uczestnikom konkursu na oficjalny znak bielawskich obchodów. Konkurs miał charakter otwarty bez podziału na grupy wiekowe. Złożono łącznie 5 propozycji graficznych. Wszystkie prace spełniały wymogi regulaminu. Nagrodę główną w wysokości 300 zł otrzymał pan Michał Dziura z Dzierżoniowa a wyróżnienie w wysokości 100 zł otrzymała Natalia Sadek z Bielawy. Najważniejszym punktami programu były dwa wykłady historyczne.

W pierwszym historyk Andrzej Sepełowski, na co dzień pracujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, przedstawił sylwetki kilku wybitnych Polaków zwanych „Ojcami Niepodległości” min. Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Padarewskiego. Drugim wystąpieniem o tematyce historycznej był wykład dr Rafała Brzezińskiego, historyka, regionalisty, któremu bardzo bliska jest historia naszego miasta. Pomysłodawca i redaktor naczelny rocznika Biblioteca Bielawia, w multimedialnej prezentacji przedstawił wojenne losy bielawian opisane w czasopiśmie.

Dyrektor biblioteki Urszula Ubych w krótkim wystąpieniu podsumowała jedno z pierwszych działań edukacyjnych w ramach bielawskich obchodów, a mianowicie lekcje muzealne, które odbyły się na przełomie lutego i marca w Bielawskiej Placówce muzealnej. Prace Plastyczne uczestników zaprezentowano w holu teatru, a na ręce dyrektorów szkół przekazano słodkie upominki. Całe spotkanie przeplatane było prezentacjami artystycznymi przygotowanymi przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie pod kierunkiem Anny Lutz.