I Powiatowa Konferencja Rad Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie zaprasza na I Powiatową Konferencję Rad Rodziców pod hasłem „Rola Rad Rodziców w kształtowaniu życia szkoły- stan faktyczny a możliwości”. Konferencja skierowana jest do rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz organów prowadzących szkoły z powiatu dzierżoniowskiego. Celem konferencji jest wymiana spostrzeżeń dotyczących roli Rad Rodziców życiu szkoły oraz rozmowa  o istocie dialogu rodzic – szkoła. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: miasto Bielawa, Powiat Dzierżoniowski i miasto Dzierżoniów. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do 6 kwietnia. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły na plakacie.

Marta Masyk
Przewodnicząca Rady Rodziców