I Powiatowa Konferencja Rad Rodziców w Bielawie

12 kwietnia w sali Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości odbyła się I Powiatowa Konferencja Rad Rodziców, pod haslem „Rola Rady Rodziców w kształtowaniu życia szkoły stan faktyczny a możliwości”. Inicjatorem wydarzenia była Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum.

Patronat honorowy nad konferencją objeło miasto Bielawa i miasto Dzierżoniów, a także powiat dzierżoniowski oraz Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami Gimnazjum. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu profesora Andrzeja Ładyżyńskiego pt „Nakłoń swego ucha, czyli o słuchaniu rodzicielskim, nauczycielskim i uczniowskim”.

Oprócz wspomnianego wykładu wysłuchano wystąpień przedstawiciela rady rodziców Anny Polowczyk pt „Rola Rady Rodziców w kształtowaniu życia szkoły z perspektywy rodziców” oraz wicedyrektora szkoły Rafała Gryszana pod hasłem „Jesteśmy po tej samej stronie. Dialog rodzic – nauczyciel.”

Konferencja była dobrą okazją do wymiany doświadczeń i refleksji na temat funkcjonowania rad rodziców w placowkach oświatowych. Ponadto rozmawiano o istocie dialogu rodzic-uczeń- nauczyciel oraz o pasji do działania na rzecz szkolnych społeczności.