I miejsce w konkursie ,,Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy – fryzjer’’

Nasza młodzież, która w tym roku przystąpi do egzaminu zawodowego otrzymała ogromną szansę wykazania się pod względem swoich umiejętności praktycznych i teoretycznych na zorganizowanym w tym roku konkursie fryzjerskim pod nazwą ,,Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy – fryzjer.’’ Konkurs wojewódzki zorganizowany został 27.03. 2018 r. przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z procedurami przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do udziału w konkursie zostali zakwalifikowani uczestnicy z jednostek spełniających ustalenia regulaminowe tj. 1 osoba z 1-3 Hufca Pracy Bolesławiec, 1 osoba z 1-34 Hufca Pracy Ziębic, jedna osoba z 1-7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie,  1 osoba z CKiW w Oleśnicy oraz jedna osoba z 1-23 Hufca Pracy w Polkowicach. W tym wydarzeniu uczestniczył także obserwator z Kuratorium Oświaty, który jednocześnie objął nad nim honorowy patronat. Wszyscy uczestnicy sprawdzili na początku swoją wiedzę zawodową wypełniając test, składający się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. W części praktycznej, młodzież miała za zadanie wykonać samodzielnie na główkach ćwiczebnych przygotowane przez siebie propozycje fryzur, których motywami przewodnimi była tematyka „Rokoko.’’ Młodzież uczestnicząca w konkursie miała oczami wyobraźni przenieść się w czasie do tej ciekawej epoki, w której królowały wysoko upięte fryzury i w praktyce umiejętnie je odwzorować na tzw. fryzjerskich główkach treningowych co zostało zaprezentowane przez uczestników na wysokim poziomie. Warto dodać, że poprzeczka konkursowa została podniesiona nieco wyżej i nasza zdolna młodzież wykonała także układ fryzur w postaci fal co bardzo podobało się organizatorom, wychowawcom oraz wszystkim obserwatorom, którzy tego dnia znaleźli się na terenie OSiW w Ząbkowicach Śląskich. Zmagania uczestników oceniała komisja, w skład, której weszli: instruktor praktycznej nauki zawodu pani Agnieszka Zerbok, która jednocześnie jest członkiem komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej, kierownik warsztatów szkoleniowych OSiW w Ząbkowicach Śląskich pani Dorota Sowa oraz przedstawiciel DWK OHP pani Justyna Sobaś. Fryzury wykonane przez naszego reprezentanta Michała Bokotę, wywołały ogólny zachwyt. Pomysłowość wykonania upięć i kompozycja fal potwierdziły, że nasz uczestnik otrzymał najwyższe noty i tym samym udowodnił, że posiada wysokie umiejętności zawodowe oraz spryt co w tym fachu jest niezwykle ważne. Michał swoją postawą oraz umiejętnościami rozbudzał pasję do wykonywania tego pięknego i ciekawego zawodu. Jeżeli chodzi o część teoretyczną konkursu to warto zaznaczyć, że nasz reprezentant również osiągnął najwyższe noty. Uczestnicy otrzymali cenne nagrody, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Ponadto laureat konkursu Michał Bokota otrzymał nagrodę publiczności za wysoki poziom, który zaprezentował w praktycznej części konkursu. Teraz wszyscy trzymamy kciuki za Michała i bardzo liczymy, że zaprezentuje równie wysoki poziom na etapie Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego, który odbędzie się w Centrum Kształcenia i Wychowania w Wasilkowie w dniach od 08 do 11.05.2018 r. Po zakończeniu tego niezwykle emocjonującego wydarzenia, wszyscy uczestnicy oraz wychowawcy podziękowali organizatorom i udali się w podróż powrotną do swoich miejsc zamieszkania. Atmosfera była przemiła i wszyscy rozstali się w bardzo dobrych humorach.

Konkurs pozwolił tegorocznym absolwentom sprawdzić swoją wiedzę zawodową oraz zapoznać się z zasadami przeprowadzania wewnętrznych egzaminów, które są przepustkami do otrzymania tytułów kwalifikacyjnych i otwierają drzwi do realizowania się w zawodzie.

Tomasz Kolber – wychowawca Hufca Pracy w Dzierżoniowie