Giełdy edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Ligi Mistrzów na start!”

Giełdy edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu „Ligi Mistrzów na start!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 realizowane będą w Krzyżowej już po raz drugi, tym razem w dniach 15 i 22 marca i weźmie w nich udział łącznie ok. 200 uczniów.

Giełdy składają się z dwóch części. Pierwsza ma formę pogadanki edukacyjno-zawodowej na przykładzie zawodów funkcjonujących w strukturze Fundacji Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Spółki Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa. Druga to zajęcia praktyczne w grupach, polegające na opisie i prezentacji dowolnie wybranego zawodu w zakresie wymaganego wykształcenia, niezbędnych kwalifikacji i kompetencji do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie oraz obowiązków związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.

Celem giełd edukacyjno-zawodowych jest przybliżenie uczniom tematyki związanej z rynkiem pracy oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy po zakończonym procesie edukacji. Giełdy stanowią uzupełnienie działań realizowanych w szkołach w ramach doradztwa zawodowego, w oparciu o certyfikowane i rekomendowane przez MEN narzędzie doradcze – Kalejdoskop Kariery.

Zachęcamy do zapoznania się Poradnikiem metodycznym Kalejdoskop Kariery:

W załączeniu również zdjęcia z pierwszej Giełdy edukacyjno-zawodowej w Krzyżowej.Informacja dla przedstawicieli mediów:

Giełdy edukacyjno-zawodowe odbędą się 15 i 22 marca w godzinach 10:00-13:00 w sali budynku „Stodoła” w kompleksie Krzyżowa.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie z uczestnikami oraz prowadzącymi Giełdy.