Dzierżoniów inwestuje w dodatkowe zajęcia dla uczniów

132 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne przeznaczył w tym roku Dzierżoniów. To ponad trzy i pół tysiąca dodatkowych godzin, m.in. na przygotowanie do egzaminów końcowych, naukę języków, przedsiębiorczości, ale także edukację regionalną, czy naukę zdrowego odżywiania.

Dzięki dodatkowym pieniądzom od miasta dzierżoniowskie podstawówki mają bogatszą ofertę edukacyjną.

– Dodatkowe godziny zajęć to lepsze przygotowanie do egzaminów końcowych i więcej godzin na naukę języków obcych. To także na nauka przedsiębiorczości już od najmłodszych lat. Liczę na to, że uczniowie dobrze to wykorzystają – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Przekazane w ramach Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa pieniądze trafią do każdej publicznej szkoły podstawowej. Pierwsze zajęcia rozpoczną się po feriach, ostatnie odbędą się w czerwcu.

Lista szkół wraz z wykazem zajęć objętych dotacją z budżetu miasta Dzierżoniowa:

Systemowe wsparcie organizacji zajęć przygotowujących do egzaminów końcowych –  w łącznej wysokości  28.630 zł. Dofinansowanie przyznaje się szkołom podstawowym na realizację 818 godzin zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu w kl. III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej:

a)  Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie na realizację 518 godzin zajęć w łącznej wysokości 18.130 zł

b) Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na realizację 300 godzin zajęć w łącznej wysokości 10.500 zł.

Wsparcie programów własnych – w łącznej wysokości 18.590 zł na 474 godzin zajęć:

a) Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie na realizację 252 godzin zajęć w wysokości 8.820 zł oraz 2.000 zł na organizację Powiatowej Konferencji Montessori.

b) Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na realizację 42 godzin zajęć w wysokości 1.470 zł.

c) Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie na realizację 138 godzin zajęć w wysokości 4.830 zł.

d) Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie na realizację 42 godzin zajęć w wysokości 1.470 zł.

Akademia rodzica – w łącznej wysokości 5.800 zł:

a)Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 5.500 zł

b)Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie w wysokości 300 zł

 Tworzenie i doskonalenie warunków kształcenia dzieci niepełnosprawnych w łącznej wysokości 12.915 zł na realizację 369 godzin zajęć:

a)  Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie w łącznej wysokości 9.800 zł na realizację 280 godz. zajęć biofeedback.

b) Szkole Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie w łącznej wysokości 3.115 zł na realizację 89 godz. zajęć w tym na organizację 66 godz. zajęć biofeedback.

Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w łącznej wysokości 890 zł:

a) Szkole Podstawowej nr 1  w Dzierżoniowie w wysokości 400 zł.

b) Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie łącznej wysokości 490 zł na realizację 14 godzin zajęć.

Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych w łącznej wysokości 10.465 zł na realizację 299 godzin zajęć:

a) Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie na realizację 42 godzin zajęć w wysokości 1.470 zł

b) Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na realizację 154 godzin zajęć w wysokości 5.390 zł.

c) Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie na realizację 47 godzin zajęć w wysokości 1.645 zł.

d) Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie na realizację 56 godzin zajęć w wysokości 1.960 zł.

Zajęcia pozalekcyjne z elementami przedsiębiorczości  – Akademia Małego Przedsiębiorcy – w łącznej wysokości 16.275 zł na realizację 465 godzin zajęć:

a) Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie na realizację 280 godzin zajęć w wysokości 9.800 zł.

b) Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na realizację 70 godzin zajęć w wysokości 2.450 zł.

c) Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie na realizację 59 godzin zajęć w wysokości 2.065 zł.

d) Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie na realizację  56 godzin zajęć w wysokości 1.960 zł.

Zajęcia poszerzające wiedzę i kompetencje kulturowe oraz regionalne

Dofinansowanie przyznaje się Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w łącznej wysokości 1.470 zł na realizację 42 godzin zajęć.

 Zajęcia kreatywne w łącznej wysokości  12.975 zł na realizację 345 godzin zajęć:

a) Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie na realizację 98 godzin zajęć w wysokości 3.430 zł.

b) Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na realizację 112 godzin zajęć w wysokości 3.920 zł.

c) Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie na realizację 51 godzin zajęć w wysokości 1.785 zł oraz na zakup artykułów papierniczych 900 zł.

d) Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie na realizację 84 godzin zajęć w wysokości 2.940 zł.

Badania przesiewowe różnego rodzaju oraz zajęcia korekcyjno – terapeutyczne dla dzieci np. z wadami postawy w łącznej wysokości 15.645 zł na realizację 447 godziny zajęć:

a) Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie na realizację 112 godziny zajęć gimnastyki korekcyjnej w wysokości 3.920 zł.

b) Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na realizację 42 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej w wysokości 1.470 zł.

c) Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie na realizację 195 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej w wysokości 6.825 zł.

d) Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie na realizację 98 godziny zajęć gimnastyki korekcyjnej w wysokości 3.430 zł.

Rozwijanie Centrum Rehabilitacyjnego

Dofinansowanie przyznaje się Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie w wysokości 5.600 zł na organizację 160 godzin zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i dorosłych w łącznej wysokości 2.940 zł na realizację 84 godzin zajęć:

a) Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie na realizację 42 godzin zajęć w wysokości  1.470 zł.

b) Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie na realizację 42 godzin zajęć w wysokości 1.470 zł.