Dzierżoniów: Absolutorium dla burmistrza

Po raz pierwszy głosowanie nad udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu poprzedziła prezentacja i dyskusja nad raportem o stanie miasta. Nowe przepisy wprowadziły również konieczność głosowania nad udzieleniem burmistrzowi miasta wotum zaufania.  

– Uzyskanie absolutorium jest potwierdzeniem sprawnej, zgodnej z przepisami, bezpiecznej i skierowanej na rozwój polityki finansowej Dzierżoniowa. Serdecznie dziękuję za taką ocenę pracy, dziękuję także wielu osobom, które się do tego przyczyniły – dziękował po sesji burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.