Dwie duże inwestycje będą realizowane

Rada Miejska podczas sesji, która odbyła się 28 lutego, przyjęła projekt uchwały burmistrza miasta zmieniającej budżet gminy na 2018 rok. Dzięki temu miasto będzie mogło realizować dwie duże inwestycje, na które gmina pozyskała fundusze zewnętrzne.

Pierwsza z nich dotyczy turystycznego zagospodarowania terenów zielonych w rejonie Jeziora Bielawskiego. Inwestycja obejmuje między innymi budowę promenady, przebudowę kanału, doświetlenie wyspy itp. Ogólna kwota zadania wynosi 3,5 mln zł, a dofinansowanie ponad 2,8 mln zł.
Zapis w uchwale w tej sprawie zakłada zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty w wysokości około 151 tys. zł, która jest wymagana do podpisania umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzięki pozytywnemu głosowaniu Urząd Miejski będzie mógł podpisać umowę i w konsekwencji realizować zadanie.

Druga inwestycja obejmuje modernizację targowiska miejskiego. Na to zadanie miasto rozpisało przetarg, w którym najkorzystniejsza oferta złożona przez wykonawcę, jest o 200 tys. zł wyższa niż wcześniej planowano. Przyjęcie wspomnianej uchwały daje możliwość rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia modernizacji targowiska.