Druga kadencja Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

Nowa rada i nowe wyzwania. Spore, bo podczas pierwszej kadencji udało się dużo zrobić. Wystarczy wspomnieć program „Złota rączka”, „Pudełko życia”, “Kartę Seniora” czy organizację „Dni seniora”.  

Radę seniorów tworzą przedstawiciele senioralnych organizacji pozarządowych, przedstawiciele seniorów, rady miejskiej i burmistrza.

– Celem działalności tego organu doradczego burmistrza jest wzmacniane roli seniorów w życiu społecznym i działania integrujące środowiska osób starszych. Powołanie tej rady było, w kontekście efektów jej działalności jedną z najważniejszych decyzji minionej kadencji – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Przedstawiciele seniorów będą zajmować się zapobieganiem marginalizacji osób starszych, wspieraniem ich aktywność, profilaktyką i promocją zdrowia, ale też przełamywaniem stereotypów na temat osób starszych i starości.

Na pierwszym na posiedzeniu (29 maja) na przewodniczącą Dzierżoniowskiej Rady Seniorów wybrano panią Wandę Kunecka, zastępcą została pani Helena Sendyk, sekretarza pani Romualda Skiba.

Radę seniorów w kadencji 2019-2023 tworzą:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Romualda Skiba- Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stanisław Paszkiewicz- Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej
 • Marek Wojciechowski- Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
 • Jan Swat- Stowarzyszenie Dzieci Wojny
 • Elżbieta Lipińska- Polski Związek Niewidomych, Koło w Dzierżoniowie
 • Jarosław Dąbrowski-Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejskie,
 • Artur Pawlus- Związek Inwalidów Wojennych RP, Oddział w Dzierżoniowie
 • Helena Sendyk- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie
 • Edward Bień- Stowarzyszenie Kresowian

Przedstawiciele Seniorów

 • Jadwiga Horanin
 • Wanda Kunecka
 • Krystyna Piwko

Przedstawiciele Rady Miejskiej Dzierżoniowa

 • Bolesław Wilkos
 • Zbigniew Zeń

Przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa

 • Dorota Pieszczuch
 • Marzenna Lasota-Darowska
 • Agnieszka Petruk -Mika
 • Mirosław Grabowski