Digitalizacja Cmentarza Żydowskiego

Od niedawna cmentarz żydowski w Dzierżoniowie ma swoje cyfrowe odwzorowanie w serwisie internetowym. Integralną częścią serwisu jest baza danych grobów i osób pochowanych połączona z mapą obiektu.

Baza udostępnia fotografię każdego nagrobka, informację o jego położeniu, dane personalne osób zmarłych (imię, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci, nazwisko rodowe, imię ojca), a także tłumaczenia hebrajskich i niemieckojęzycznych inskrypcji na najstarszych pomnikach nagrobnych.

Aktualnie zawiera 253 zinwentaryzowane nagrobki i 281 nazwisk osób pochowanych na cmentarzu. Serwis jest dostępny pod adresem: http://zydowskicmentarzdzierzoniow.pl

Zadanie zostało zrealizowane przez Fundację Forum Dialogu Między Kulturami przy wsparciu partnerskim Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Koordynatorem przedsięwzięcia była dr Beata Hebzda-Sołogub.

Projekt uzyskał dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.