Deklaracja Sudecka szansą na polepszenie warunków życia mieszkańców Dolnego Śląska

W czwartek 5 kwietnia w Muzeum Ziemii Kłodzkiej około 100 samorządowców, w tym burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa podpisali Deklarację Sudecką w sprawie współpracy Samorządów południa i zachodu Dolnego Śląska dla poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i życia mieszkańców. Porozumienie zawarte jest na lata 2020 – 2030.

Na podstawie takiego porozumienia, stworzony zostanie Program Operacyjny, otwierający możliwość dalszego pozyskiwania środków rządowych i europejskich dla części Dolnego Śląska, tak, aby wyrównać różnice w rozwoju i poprawić warunki życia mieszkańców południa ( tam rozwój społeczno-gospodarczy jest słabszy) do zachodu Dolnego Śląska (szybko rozwijające się miasta w Polsce tj. np. Wrocław, Lubin, Legnica i okolice.)

Chodzi o znalezienie sposobu i pieniędzy na rozwiązywanie najpilniejszych problemów, takich jak wykluczenie komunikacyjne, połączenie południa z systemem autostrad i dróg szybkiego ruchu, rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, rewitalizacja kolei, a także dofinansowanie uzdrowisk i obszarów wiejskich, w tym budowa wodociągów i kanalizacji tam gdzie ich ciągle nie ma.

Opisanej inicjatywie przewodniczyć będzie prezydent miasta Wałbrzych – Roman Szełemej.