Decyzje podatkowe bezpośrednio do mieszkańców

Do końca lutego pracownicy dzierżoniowskiego urzędu dostarczą mieszkańcom ponad 13 tysięcy decyzji o wysokości podatków lokalnych na rok 2018. Osoby te posiadają imienne identyfikatory i nie pobierają żadnych opłat.

Decyzje roznoszone są od poniedziałku do soboty, od godziny 9.00 do 19.00. Rolą pracowników jest doręczenie indywidualnej decyzji podatkowej. Ze względu na zdarzające się w minionych latach próby wyłudzeń, przypominamy, że przy tej akcji nie są pobierane jakiekolwiek opłaty. Jeżeli ktoś przedstawi się jako pracownik urzędu i poprosi o pieniądze, należy odmówić i jeśli to możliwe powiadomić o tym fakcie policję.

Mieszkańcom opłacającym wieczyste użytkowanie, przypominamy, że należy to uczynić bez wezwania, do 31 marca każdego roku.

Wpłat na poczet podatków oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntu można dokonać bez prowizji w kasie urzędu oraz w kasach Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, przy ul. Bielawskiej 15 i Nowowiejskiej 62.

Najwygodniejszą formą rozliczenia podatków jest wpłata na konto bankowe Urzędu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie ul. Daszyńskiego 24, numer konta: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002.

Pracownicy urzędu  dostarczający mieszkańcom decyzje podatkowe:

  • Mirosław Czekański
  • Iwona Frydmańska
  • Beata Suszek
  • Maciej Patyjewicz
  • Beata Janot
  • Magdalena Gąsiorowska
  • Anna Smoleń
  • Bogusław Wyszyński
  • Bartłomiej Brzeźny