Darowizny

I Ty możesz pomóc
Darowizny można przekazywać na konto fundacji:

Fundacja Ziemi Sudeckiej
ul. Złota 11
58-200 Dzierżoniów
Numer konta: 74 1020 5138 0000 9702 0230 2453
Tytuł: Cel darowizny