Czy będzie Plenerowe Muzeum Włókiennictwa w Bielawie?

Bielawa otrzymała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji niezbędnej do utworzenia plenerowego muzeum włókiennictwa.

Miasto myśli bowiem poważnie o przygotowaniu ekspozycji, która byłaby upamiętnieniem przemysłu, który przez blisko 200 lat wpływał na rozwój Bielawy. 
Z pewnością muzeum stanowiłoby także ciekawą atrakcję turystyczną o regionalnym zasięgu.

Według założeń muzeum powstałoby w rejonie Jeziora Bielawskiego i miałoby charakter outdoorowy, dostępny dla każdego mieszkańca i turysty niemal przez cały czas. Spodziewany w związku z tym zwiększony napływ turystów wpłynie na rozwój usług w mieście.

Bielawa chce zrealizować inwestycję w oparciu o środki zewnętrzne, po które będzie zabiegać razem z czeskim miastem Sumperk.

Pierwszym krokiem będzie oczywiście przystąpienie do opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania terenu planowanej ekspozycji. O szczegółach projektu będziemy informować.