Comiesięczna narada sołtysów

Jednym z głównych tematów lutowej narady sołtysów gminy Dzierżoniów był powstający w naszej gminie Klub Integracji Społecznej. Posiedzenie odbyło we wtorek 13 lutego.

O najważniejszych założeniach przedsięwzięcia opowiedziała kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów Elżbieta Rudnicka. Klub Integracji Społecznej będzie zrzeszał mieszkańców gminy biernych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jego członkowie będą się spotykali z różnymi ekspertami, m.in. z doradcą zawodowym czy psychologiem. Rekrutacja do Klubu prowadzona będzie do końca tego tygodnia.

Kolejnym tematem narady był zaplanowany na kwiecień wyjazd przedstawicieli Partnerstwa Lokalnego i liderów lokalnych gminy Dzierżoniów do Dobkowa. Szczegóły wizyty przybliżyła Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzą miejsca, które są dobrymi przykładami przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – takie jak Sudecka Zagroda Edukacyjna prowadzona przez Stowarzyszenie Kaczawskie, Galeria pod Aniołem w Dobkowie czy Niedźwiedzice, które w 2017 roku wywalczyły tytuł „Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej”.

Podczas narady sołtysi ustalali też m.in. harmonogram zebrań wiejskich w sprawie sprawozdań z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2017.