Burmistrz Bielawy z wizytą u wojewody dolnośląskiego

W poniedziałek 27 maja burmistrz Andrzej Hordyj spotkał się z wojewodą dolnośląskim – Pawłem Hreniakiem, aby porozmawiać o aktualnych możliwościach zdobywania środków pomocowych z programów rządowych.

Chodzi oczywiście o budowy i remontów dróg samorządowych, usuwanie skutków zdarzeń losowych czy realizację polityki społecznej, w szczególności senioralnej.

Warto wspomnieć, że podczas wizyty poruszony został także temat przyjęcia do realizacji zadania zleconego, polegającego na prowadzeniu w Bielawie, w imieniu wojewody, biura paszportowego.