Budżet Obywatelski Gminy Bielawa.

13 kwietnia rusza czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, do rozdysponowania na wybrane przez mieszkańców zadanie lub zadania, mamy 150.000 złotych.

Warto się zaangażować i zgłosić swój projekt, ponieważ za wspomnianą kwotę można na przykład wzbogacić swoją okolicę lub ulubione miejsce w mieście o plac zabaw, siłownię, ścieżkę rowerową czy zorganizować ciekawe wydarzenie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, nad realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa czuwać będzie aplikacja internetowa.

To właśnie za jej pomocą można zgłosić projekt oraz zagłosować na wybraną propozycję. Oczywiście jest również możliwość dokonania tych czynności w sposób papierowy (w Biurze

Podawczym UM Bielawa). Projekty mogą zgłaszać wyłącznie osoby pełnoletnie i zameldowane w Bielawie (jedna osoba może zgłosić kilka projektów). Zasada ta dotyczy również

mieszkańców, którzy będą chcieli w późniejszym etapie zagłosować na wybraną przez siebie propozycję (każda osoba może zagłosować wyłącznie jeden raz).

Telefon kontaktowy w sprawie BO: Referat Promocji UM Bielawa – e-mail: lmasyk@um.bielawa.pl, tel. 74 8328 735.
Poniżej zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa.

Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa na 2018 rok:

– Od 13 kwietnia do 30 kwietnia: składanie przez mieszkańców propozycji projektów.

– Do 7 maja: spotkanie z liderami projektów.

– Do 8 maja: weryfikacja złożonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i konsultacja z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

– Do 11 maja: podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych.

– Od 14 maja do 31 maja: głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów.

– Do 5 czerwca: ogłoszenie wyników głosowania.

– Do 15 listopada: realizacja zadania zgodnie z wynikiem głosowania.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa zostanie opublikowany 12 kwietnia.

Aktualne informacje na temat BO na 2018 rok znaleźć będzie można na stronie www.bielawa.pl w zakładce Budżet Obywatelski.