Bielawska Noc Biologów

Wykłady, warsztaty, laboratoria, mnóstwo eksponatów oraz uczestników – tak wyglądała I Bielawska Noc Biologów, zorganizowana w miniony piątek w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie. Projekt pod hasłem „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” powstał dzięki staraniom  Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanego        z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  Patronat honorowy nad Pierwszą Bielawską Nocą Biologów objął burmistrz Pan Andrzej Hordyj.
Tego dnia wszyscy miłośnicy biologii mogli skorzystać z wyjątkowych  pokazów i warsztatów przeprowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Gratką dla entuzjastów paleontologii był  wykład prof. Krzysztofa Stefaniaka z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegent w bardzo ciekawy oraz przystępny sposób opowiedział o wielkich bestiach neogenu i czwartorzędu, czyli o zwierzętach, które żyły na terenach Polski przed 100. tys. lat, a także zaprezentował szczątki nosorożca odnalezione przez jego zespół badawczy w 2016r. podczas wykopalisk pod Gorzowem Wielkopolskim, pochodzące sprzed ok. 132-115 tys. lat. Świat naukowy uznał to odkrycie za spektakularne, wręcz unikatowe w skali międzynarodowej. Po wykładzie słuchacze oglądali eksponaty i zadawali pytania, na które wykładowca chętnie odpowiadał. Później wszyscy rozeszli się do klas, by w niewielkich grupach uczestniczyć w zajęciach  prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów. Przygotowali oni bogatą i niezwykle interesującą ofertę zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży oraz dorosłych. Można było m.in. poznać historię udomowienia oraz ewolucji psa, dowiedzieć się o skomplikowanej relacji człowieka i niedźwiedzia na przełomie tysięcy lat, wejść    w przepiękny i wspaniały świat podziemi oraz grzybów mikroskopowych, oglądać hodowle grzybów mikroskopowych w szalkach Petriego, zbadać szczątki zwierząt ze średniowiecznego Wrocławia, a na podstawie kości spróbować ustalić ich jadłospis.

Część zajęć miała charakter laboratoryjny – uczestnicy sami badali, analizowali i doświadczali, ale także słuchali ciekawych historii, oglądali eksponaty i rozwiązywali zagadki. To było interesujące połączenie zabawy i nauki.

Noc Biologów to impreza cykliczna, której pomysłodawcami w 2012r. byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego. Najczęściej odbywa się ona w murach uczelni. – Tym razem świat nauki przywędrował pod strzechy – żartował prof. Stefaniak. – Z panią mgr Jolantą Kupis mieliśmy takie marzenie, abyśmy to my, naukowcy, mogli tu przyjechać i, dzięki staraniom wielu osób, udało się. Są tutaj z nami studenci różnych kierunków biologii, którzy chcą pomóc w jej zrozumieniu i pokazać inne oblicze tej nauki- w mniej lub bardziej wesoły sposób.  Może młodzi ludzie wyniosą z tego spotkania korzyści, a dla nas korzyścią będzie, jeśli ktoś z nich trafi do nas na studia – stwierdził naukowiec.

-Dzisiejsze spotkanie z biologią w murach naszej szkoły to wydarzenie bez precedensu-dodała Iwona Olga Gryś, dyrektor bielawskiego liceum.-Mam nadzieję, że zapoczątkowaliśmy cykliczne spotkania z tą fascynującą dziedziną nauki a Noc Biologów jako wydarzenie edukacyjne zostanie wpisane w kalendarz stałych imprez powiatowych.

Celem projektu pod nazwą Noc Biologów jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży, wzbudzanie ciekawości oraz chęci do poznania i rozumienia świata przyrodniczego. Jego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu nauczycieli bielawskiego liceum, szczególnie nauczycielki biologii – pani Jolanty Kupis.

Opr.: Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie