Bielawa – inwestycje warte ponad dwadzieścia milionów złotych

Nadeszła wiosna, a wraz z nią trwają przygotowania do realizacji dużych inwestycji w Bielawie. Część prac zostanie wykonana dzięki pozyskanym przez Urząd Miejski środkom zewnętrznym. Wartość planowanych na ten rok inwestycji wyniesie ponad 20 milionów złotych.

Rozpoczynają się już prace dotyczące:

– modernizacji targowiska,
– przebudowy ulicy Chrobrego,
– przebudowy ulicy Sobieskiego,
– kompleksowej termomodenizacji czterech budynków przy ulicy Strażackiej

Wyłoniono już wykonawców do przeprowadzenia:

– termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Waryńskiego,
– rewitalizacji budynków mieszkalnych przy ulicy Wolności 36, 38, 38a, 40,46 i przy ulicy Brzeżnej 46,
– modernizacji budynku przy ulicy 3 Maja 22 dla potrzeb przedszkola publicznego.

Obecnie Urząd Miejski w Bielawie prowadzi prace przygotowawcze do wykonania:

– budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Bohaterów Getta (dokumentacja projektowa),
– drogi łączącej ulice Lipową i Małą,
– przebudowy budynku przy ulicy Wolności 39 niezbędnej do uruchomienia dodatkowych miejsc żłobkowych,
– przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wysokiej (w związku z planowanym wykonaniem nowej nawierzchni).

Jednocześnie Urząd Miejski w Bielawie przygotowuje się do wyłonienia wykonawców na:

– przebudowę drogi od ulicy Wysokiej do ulicy Lotniczej (tzw.„betonówka”),
– wykonanie miejsc postojowych przy ulicy Żeromskiego w rejonie Przedszkola Publicznego nr 8 (za ogrodzeniem z tyłu budynku),
– wykonanie przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielawie miejsc postojowych przy ulicy Konopnickiej.