Bielawa i Šumperk będą współpracować przy realizacji wspólnych projektów

W czwartek 12 kwietnia przedstawiciele władz Bielawy odwiedzili czeskie miasto Šumperk. Wizyta miała na celu omówienie form i możliwości współpracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z programu Interreg V-A, które umożliwiłyby realizację projektów inwestycyjnych na lata 2019-2022.

Czeski partner, podobnie jak Bielawa ma bogate tradycje włókiennicze.  Zamiarem obu miast jest upamiętnienie tradycji włókienniczej regionów poprzez utworzenie ekspozycji muzealnych dotyczących dziedzictwa kulturowego obu miast. Jednym z wiodących zadań byłoby powstanie plenerowego muzeum włókiennictwa w Bielawie. Dodatkowymi inwestycjami w zakresie projektu byłoby utworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów oraz budowa platformy widokowej.

Druga część spotkania dotyczyła mikroprojektów, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków EFRR w Euroregionie Glacensis, których realizacja zaplanowana została na bieżący rok.

Rewizyta przedstawicieli miasta Šumperk odbędzie się w maju br.