Biblioteka szuka pracownika

Obsługa czytelników, dbanie o księgozbiór, popularyzacja czytelnictwa i współpraca ze środowiskiem – to zadania dla pracownika, którego szuka Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie. Nabór na stanowisko bibliotekarza trwa do 16 lutego.

Każdy, kto marzy o pracy w dzierżoniowskiej bibliotece musi mieć minimum średnie wykształcenie, najlepiej bibliotekarskie, wysoką kulturę osobistą, a obsługa komputera nie może mieć dla niego tajemnic.

– Premiowane będą takie cechy, jak  samodyscyplina, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, otwartość, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i dokładność – mówi Justyna Strzelczyk-Leśniak, pełniąca obowiązki dyrektora biblioteki.

Oferty z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza” w sekretariacie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rynek 2 w Dzierżoniowie. Termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2018 r. godz. 15:30.

O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Ogłoszenie naboru wynika ze zmiany na stanowisku dyrektora, którym został pracownik biblioteki.