Bezpłatna nauka pływania dla najmłodszych uczniów podstawówek

Urząd Miejski w Bielawie pozyskał fundusze zewnętrzne na naukę pływania dla 420 bielawskich dzieci. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Dolnoślązak Umie Pływać 2018”.
Z zajęć dodatkowych, które odbywać się będą na pływalni „Aquarius”, skorzystają uczniowie miejskich podstawówek z klas od 1 do 3.
Nauka pływania potrwa do czerwca tego roku.