BEZPIECZNA JAZDA ROWEREM

Jak mawiają sami rowerzyści, nie ma złej pogody na tę formęwypoczynku. Należy zadbać tylko o odpowiedni ubiór , ale też o własne bezpieczeństwo przy ograniczonej widoczności w obecnej porze roku. Poniżej kilka rad dla rowerzystów.

            Wokół tematu bezpiecznej jazdy na rowerze istnieje wiele mitów i stereotypów. Ogólnie uważa się jazdę rowerem po mieście za bardzo niebezpieczną. W istocie jest w tym trochę prawdy. Dane dotyczące wypadków stawiają nasz kraj na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę wypadków z udziałem rowerzystów. Niestety praktyka policyjna wskazuje, że znajomość przepisów i ich przestrzeganie nie są najmocniejszą stroną tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dlatego też przypominamy najważniejsze zasady i przepisy dotyczące poruszania się rowerzystów po drogach.

            Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza
i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Po ukończeniu 10 roku życia, może przystąpić do egzaminu na swoje pierwsze „prawo jazdy” – kartę rowerową. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć na rowerze po drodze. Odstępstwem od tego jest posiadanie prawa jazdy kat. AM (14 lat), A1, B1, T (16 lat) lub ukończenie 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty rowerowej, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znajomości przepisów.

Rower oraz wózek rowerowy musi być wyposażony w:

 1. a) co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 2. b) sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 3. c) z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
 4. d) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt e) co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

            Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza
z odległości co najmniej 150 m. Światła pozycyjne mogą być migające i umieszczone nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. Im więcej elementów odblaskowych tym samym kierujący jest bardziej bezpieczny.

            Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny
i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Z chodnika może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:

 1. a)gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem
 2. b)kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony
  z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
 3. c)warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.. Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść
z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Za jazdę po pasach grozi nam mandat w wysokości 100zł. Jednak o wiele bardziej prawdopodobna jest kolizja z samochodem.

Zakazuje się cyklistom:

 • kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

            Jazda na rowerze nie musi wiązać się z większym ryzykiem niż na przykład poruszanie się pieszo. Bardzo dużo zależy od nas samych, naszych umiejętności, wyrobienia sobie właściwych odruchów i zachowań na drodze oraz nauczenia się trafnego przewidywania zachowań innych.

            Powiat Dzierżoniowski, jak i wszystkie gminy leżące w jego granicach, bardzo mocno stawia na turystykę rowerową. Na terenie Powiatu znajduje się około 200 km dróg/szlaków przeznaczonych dla cyklistów na zróżnicowanym terenowo i technicznie terenie.

Infrastruktura rowerowa powiatu z każdym rokiem się powiększa, a nowe inwestycje drogowe prowadzone są w taki sposób, by przy okazji budowy nowej drogi, została też wytyczona ścieżka pieszo-rowerowa. Najlepszym tego przykładem są drogi z Bielawy do Pieszyc  i z Dzierżoniowa do Włók. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem drogowym na drogach naszego powiatu jest wytyczona ścieżka pieszo – rowerowa oznakowana znakami pionowymi i poziomymi. Ważny jest fakt, iż w miejscu gdzie została ona wyznaczona cykliści mają BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK korzystania z niej. Ścieżki pieszo rowerowe na drogach naszego powiatu w obszarze zabudowanym, zwykle wpisane są w część drogi skierowaną dla ruchu pieszych – chodnik. Zgodnie ze znakami określony jest sposób poruszania się po nich pieszych i rowerzystów. Może odbywać się on na całej szerokości chodnika lub jego części po stronie wskazanej na znaku. Linia pionowa na znaku określa podział ścieżki osobno dla ruchu pieszych i dla rowerzystów. Natomiast położenie w poziomie zezwala na korzystanie z całej szerokości ścieżki.

Dbajmy o własne bezpieczeństwo i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego.

Opracowano w WRD Dzierżoniów

kom. Marcin Ząbek

KPP Dzierżoniów