25 lat partnerstwa Bielawy i niemieckiego miasta Lingen

3 marca odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25 lecia współpracy partnerskiej między niemieckim miastem Lingen a Bielawą. Organizatorem obchodów było miasto Lingen, które do wspólnego świętowania zaprosiło władze Bielawy, przedstawicieli Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (współpraca ze szkołą zawodową w Lingen) oraz delegację Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bielawianka” (współpraca z klubem piłkarskim VFB Lingen). Władze miasta reprezentował burmistrz Piotr Łyżwa, zastępca burmistrza Jadwiga Horanin i radny – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Krzysztof Molasy. Srebrny jubileusz uczczono podczas sesji w ratuszu, w której oprócz przedstawicieli Bielawy, wzięło udział blisko 100 zaproszonych gości. Spotkaniu przewodniczył burmistrz Lingen Dieter Krone, który podziękował wszystkim osobom, które w ciągu minionych 25 lat przyczyniły się do umacniania relacji między Lingen a Bielawą.

Dziś możemy z dumą powiedzieć, że stosunki między naszymi dwoma miastami, związki między ludźmi z Bielawy i Lingen, stały się jeszcze bardziej stabilne, rzetelne i bliskie. Dziś jesteśmy nie tylko partnerami, jesteśmy przyjaciółmi – stwierdził Dieter Krone. W podziękowaniu za długoletnią współpracę podarował władzom Bielawy prezent o znaczeniu symbolicznym – drzewo, którego korzenie, tak jak przyjaźń między miastami, będą wrastać w bielawską ziemię.

Podczas uroczystości głos zabrał burmistrz Bielawy Piotr Łyżwa, który w swoim przemówieniu powiedział – Mimo, że dzieli nas ponad 800 kilometrów, to po 25 latach wzajemnych kontaktów i relacji, czujemy się blisko związanymi ze sobą. Pionierzy naszej współpracy – samorządowcy obu miast, a w szczególności tak zwani „zwykli obywatele”, z sukcesem wypełnili swoje ważne i zarazem ambitne zadanie – zbudowania trwałych więzi ponad granicami. Możemy teraz z dumą powiedzieć, że na przestrzeni lat wybudowany został most przyjaźni, który wytrzymał próbę czasu i nadal jest wielokrotnie przekraczany przez obywateli Lingen i Bielawy. Obaj burmistrzowie podkreślali jednak przede wszystkim, że istotę partnerstwa stanowi szeroka współpraca, nie tylko na szczeblu władz samorządowych, ale przede wszystkim z udziałem mieszkańców obu miast. 25 lat wspólnej historii Lingen i Bielawy dowodzi, że z owoców partnerstwa czerpią i będą nadal czerpać kolejne pokolenia. Organizowane od lat międzynarodowe wymiany edukacyjne i sportowe, współpraca w zakresie szeroko rozumianej turystyki i gospodarki, to tylko niektóre aspekty, które warto kontynuować.

Burmistrzowie Piotr Łyżwa i Dieter Krone zapewnili, że uczynią wszystko, aby relacje między Bielawą i Lingen były jak najlepsze. Niespodzianką podczas uroczystości w ratuszu był występ muzyczny w wykonaniu Justiny Rompa przy akompaniamencie Albiny Rachmanin. Duet wykonał między innymi dwa utwory w języku polskim – „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” Czesława Niemena i „Jedzie pociąg z daleka” Ryszarda Rynkowskiego.

Wydarzenie w ratuszu było okazją do spotkania osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla partnerstwa, a które bielawska Rada Miejska nagrodziła zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Bielawy. Mowa o mieszkańcach Lingen – Hansie Cloppenburgu i Klausie Güttlerze.

W trakcie sobotniej uroczystości obecne były także osoby uczestniczące 25 lat temu w momencie podpisania deklaracji partnerskiej – Karl-Heinz Vehring, Jan Gładysz i Leszek Lor. Ważnym punktem obchodów było nadanie rondu przy ul. Linden nazwy Plac Europejski, co ma symbolizować jedność miast Bielawy i Lingen, ale także całej Europy.

Obchody zakończyła wspólna kolacja zorganizowana przez klub piłkarski VFB Lingen.