200 rodzin mniej będzie otrzymywać 500+

Prawie 200 wniosków mniej o wypłatę 500 plus na ten rok wpłynęło od dzierżoniowskich rodzin. Oznacza to, że w tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaci z tego tytułu około miliona złotych mniej na ten cel. Dlaczego tak się dzieje?

Powodów jest kilka. W części rodzin polepszyła się sytuacja materialna. W nowym okresie świadczeniowym wyprowadzono także kilka zmian dotyczących 500 plus, jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci.

– Aby otrzymać świadczenie, muszą oni do wniosku dołączyć pochodzący od sądu lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Analogiczne regulacje dotyczą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Główne zasady programu „Rodzina 500 plus” pozostały bez zmian. Wciąż jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Kryterium dochodowe obowiązujące przy pierwszym dziecku wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Zaostrzyły się przepisy też przepisy dotyczące osób, które samotnie wychowują dzieci. Przy ubieganiu się o 500 plus osoby samotnie wychowujące dzieci muszą mieć zasądzone alimenty. To zasadnicza zmiana w stosunku do ubiegłego roku – mówi Aneta Grzelka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Tylko w 2017 roku do dzierżoniowskiego OPS-u wpłynęło 2600 wniosków w sprawie programu 500+ od ponad 2 tysięcy rodzin. Średnio miesięcznie wypłacanych było 2700 świadczeń, co daje kwotę ponad 16 milionów złotych w skali ubiegłego roku. Najwyższe wypłacone w minionym roku świadczenie to 3500 złotych dla siedmiorga dzieci  – w Dzierżoniowie jest tylko jedna taka rodzina.

Warto zaznaczyć, że wypłata świadczeń z tytułu 500+ wpłynęła pozytywnie na sytuację wielu rodzin, korzystających wcześniej z pomocy społecznej. Dzięki temu ponad 170 klientów nie złożyło w tym roku wniosków o zasiłki socjalne.