„WYSOKA RADO, SZANOWNI GOŚCIE!”,

Uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z kl. IV fs o profilu fototechnik odbyli niecodzienną lekcję wiedzy o społeczeństwie uczestnicząc jako goście w V Sesji Rady Miejskiej Bielawy.

Przygotowywali się do niej już od dłuższego czasu podczas szkolnych zajęć, których tematyka dotyczyła licznych pojęć z zakresu samorządu terytorialnego w Polsce. Wizyta w sali sesyjnej przy ul. Piastowskiej 1 miała za zadanie unaocznić wkraczającej w dorosłość młodzieży samorządność na terenie Gminy Bielawa oraz zachęcić do aktywności dla dobra naszej wspólnoty lokalnej. I tak goście mogli zaobserwować porządek prowadzenia posiedzeń, procedury obowiązujące radnych a dotyczące uczestnictwa w dyskusjach czy podejmowania uchwał.

Zaskoczeniem dla wielu z nich był skład osobowy Rady Miejskiej Bielawy. Okazało się bowiem, że wielu radnych to osoby znane młodzieży jako dawni lub obecni nauczyciele, pracownicy ważnych dla miasta instytucji kulturalnych czy związanych z infrastrukturą przestrzenną a także prowadzący blogi internetowe i pracownie artystyczne. Głównym tematem obrad było zaopatrzenie gminy w ciepło systemowe, a więc problem dotyczący każdego mieszkańca, co szybko zauważyli uczniowie bielawskiego technikum.

Z zaciekawieniem wysłuchali oni sprawozdania poświęconego ciepłownictwu p. Jolanty Maciątek, Prezes Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego oraz p. Jarosława Tatomira, Głównego Energetyka tejże spółki gminnej. Treść sprawozdania oraz późniejsze pytania radnych poszerzyły wiedzę młodych obserwatorów na temat producentów ciepła, zapotrzebowania na nie pośród mieszkańców i instytucji a także standardów ekologicznych respektowanych na terenie Gminy Bielawa. Momentem, który szczególnie zainteresował uczniów, okazała się podana przez Burmistrza Andrzeja Hordyja informacja o włączeniu budynków Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. S. Żeromskiego 41 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Burmistrz dodał także, że inwestycja ta odbędzie się przy wsparciu finansowym organu prowadzącego szkołę, czyli Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Poziom zainteresowania młodzieży obradami Rady Miejskiej Bielawy utwierdził towarzyszącego im nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w przekonaniu o tym, że uczestnictwo młodych ludzi w tego typu wydarzeniach sprzyja rozbudzaniu pośród nich poczucia wspólnotowości lokalnej a tym samym jest niezbędne w procesie edukacji i wychowania w obrębie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Oprac. Sylwia Sołtysik