Wizyta przedstawicieli ZSiPKZ w Bielawie w Słonecznym Collegu na Ukrainie

W dniach 12-14 grudnia 2018 r. dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Ireneusz Rutowicz oraz pan Grzegorz Raganowicz – nauczyciel przedmiotów z zakresu energetyki odnawialnej uczestniczyli w uroczystości otwarcia pierwszej na Ukrainie „Szkoły Słonecznej”, którą uruchomiono w Collegu Zawodowym w Kijowie. Wydarzenie było zakończeniem projektu „Szkoła dobrej energii”, polegającego na utworzeniu dwóch pracowni solarnych w szkołach w Kijowie i Zbarażu na Ukrainie.

Uczestnikami uroczystości, oprócz dyrektora ukraińskiej szkoły pana Wasyla Pietrowicza i władz Kijowa, byli również przedstawiciele polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych -Małgorzata Michalczyk oraz Patryk Kultys. Nie mogło zabraknąć wszystkich partnerów projektu w osobach pani Małgorzaty Jaglińskiej z Fundacji „Innovatis”, która realizowała projekt „Szkoła dobrej energii”, pana Igora Hirczaka z oddziału regionalnego Związku Miast Ukrainy. Obecni byli również przedstawiciele polskiej firmy Hewalex panowie Ireneusz Jeleń oraz Łukasz Bełch, a także reprezentujący własną firmę WKM wykonawca instalacji solarnych w ukraińskich szkołach, pan Jacek Wróbel. W ramach projektu stare pomieszczenia warsztatowe zostały zmodernizowane i powstały nowoczesne pracownia energetyki odnawialnej. W szkołach pojawiły się również zestawy kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych. Od września 2019 r. rozpocznie się eksperyment pedagogiczny polegający na kształceniu w zawodzie „mistrz montażu i eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej”. Olbrzymie merytoryczne zaangażowanie w projekcie miał pan Grzegorz Raganowicz – współtwórca funkcjonującej od 2001 r. „Szkoły Słonecznej” w Bielawie i autor eksperymentalnego programu nauczania w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warto podkreślić, że w miesiącach wakacyjnych sześciu nauczycieli szkół w Kijowie i Zbarażu odbyło w bielawskiej „Szkole Słonecznej” oraz w firmie Hewalex metodyczne i merytoryczne przygotowanie w zakresie kształcenia w obszarze energetyki odnawialnej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie będą wykorzystywać podczas zajęć w swoich szkołach na Ukrainie. Rozpoczęta dzięki realizacji projektu współpraca szkół, może skutkować w przyszłości zawarciem porozumienia o partnerstwie. Deklarację taką złożyli dyrektorzy szkół w Bielawie i Kijowie, przy dużej aprobacie przedstawicieli naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udział Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w projekcie „Szkoła dobrej energii” potwierdza pozycję szkoły, nie tylko w regionie i województwie, ale również w całym kraju, jako lidera edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii.

opr. ZSiPKZ w Bielawie