WIELOBÓJ RADOŚCI NA 100–LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI GRODZISZCZE 2018

W piątek 30 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej szkoły filialnej w Grodziszczu miało miejsce wydarzenie pn. Wielobój Radości na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Celem wydarzenia było:

– Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości

sportu, który może jednoczyć wszystkich polaków dla jednego celu jakim jest wspólnota  narodowa

– Zachęcenie do aktywności fizycznej uczniów i opiekunów z Gminy Stoszowice jak i gmin

sąsiadujących

– Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei – „ważny jest udział a nie zwycięstwo”

– Identyfikacja z barwami i symbolami narodowymi.

Oficjalnego otwarcia wieloboju dokonała  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej W Budzowie z filią

 w Grodziszczu Edyta Dziuba

W wieloboju wzięły udział  4 reprezentacje:

 Szkoła Podstawowa w Ostroszowicach, Szkoła Podstawowa w Mościsku,  Szkoła Podstawowa w Budzowie oraz Szkoła Filialna w Grodziszczu

Uczniowie rywalizowali w 4 konkurencjach sportowych nawiązujących do symboli narodowych oraz odpowiadali na pytania z wiedzy dotyczącej ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI . Mottem przewodnim wydarzenia były słowa „ NIE MA RADOŚCI BEZ NIEPODLEGŁOŚCI”

  Ostatecznie rywalizacja zakończyła się następująco:

I miejsce SZKOŁA PODSTAWOWA W OSTROSZOWICACH

II miejsce SZKOŁA PODTAWOWA W BUDZOWIE

III miejsce SZKOŁA PODSTAWOWA W MOŚCIKU

IV miejsce SZKOŁA FILIALNA W GRODZISZCZU

   Po zakończeniu części sportowej  odbyła się uroczysta ceremonia dekoracji . Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy a każdy z uczestników pamiątkowy medal oraz ramkę .

Organizatorami wieloboju byli :

  • Gmina Stoszowice;
  • Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku;
  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność, udział  oraz sympatyczną atmosferę. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze, Przewodniczącemu Rady Gminy Stoszowice Marcinowi Józefiakowi oraz ludziom dobrego serca, którzy przyczynili się do organizacji imprezy i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem.

opr. Grzegorz Różycki