Rzemieślnicy na start

„Rzemieślnicy na start” – wyzwanie i szansa
dla uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

Zakończył się I etap realizacji projektu pn. „Rzemieślnicy na start”, realizowany od września 2017 roku w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu uczniowie, brali udział w warsztatach aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Zajęcia odbywały się w nowo powstałej pracowni komputerowej wyposażonej w 12 nowoczesnych stanowisk, stanowiącej Szkolny Punkt Informacji i Kariery –SPInKA. Celem warsztatów było pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania podstawowych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami, zasad i technik poszukiwania zatrudnienia oraz identyfikowania i analizowania ofert pracy.

Kolejnym zadaniem w pierwszym roku realizacji projektu była organizacja I Giełdy Edukacji i Pracy, którą zorganizowaliśmy we współpracy z Bielawskim Klastrem Edukacyjnym 7 marca 2018 r. Tematem przewodnim Giełdy było dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnych pracodawców, a głównym celem wykreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego, tym samym rozpoczęty został proces przełamywania stereotypów myślowych na temat szkolnictwa zawodowego, funkcjonujących w naszym społeczeństwie od dawna.

Następnym etapem realizacji projektu, były praktyki zawodowe u innych pracodawców organizowane poza miejscem zamieszkania. 9 uczniów klasy III i II kształcących się w zawodach: murarz-tynkarz, elektryk, kucharz, ślusarz oraz mechanik pojazdów samochodowych, uczestniczyło w wyjazdowych praktykach u różnych wałbrzyskich przedsiębiorców, gdzie uczniowie mogli przyjrzeć się nowym rozwiązaniom technologicznym, poznać inną organizację pracy, wprowadzane usprawnienia i nowinki techniczne, poznać inny asortyment produkcji lub usług. Uczestnikom zapewniono noclegi w wałbrzyskim hostelu, każdemu również zapewniono środki finansowe na wyżywienie i dojazdy na weekendy do domów rodzinnych oraz stypendium w kwocie 2000zł.Taka sama oferta czeka na następnych uczestników od września 2018 roku.

Korzyści z projektu odnoszą również mistrzowie szkolący pracowników młodocianych, którzy zakwalifikowani zostali do udziału w zajęciach komputerowych, zajęciach rozwijających umiejętności interpersonalne i społeczne takie jak: komunikacja, asertywność, motywacja, przywództwo itp. oraz otrzymają indywidualne wsparcie – coaching w zakresie pracy z podopiecznymi.

Ostatnim w tym roku szkolnym przedsięwzięciem realizowanym dla grupy 20 uczniów były zajęcia z kreowania postaw przedsiębiorczych, celem których było przygotowanie uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub prowadzenia spółdzielni socjalnej jako alternatywa dla zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Korzyści z udziału w projekcie dla ucznia szkoły zawodowej przygotowującej do pracy są niekwestionowane, ale wymagają też odpowiedniej motywacji do podjęcia wysiłku i wkładu aktywności własnej, co dla wielu jest dużym wyzwaniem.

Opracowała :Alicja Kossowska i Katarzyna Wierzbicka