Rusza nabór do Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

Niebawem rozpocznie się druga kadencja rady seniorów, powołanej przez burmistrza Dzierżoniowa. Może się do niej zgłosić każdy mieszkaniec oraz przedstawiciele lokalnych organizacji senioralnych. Termin zgłoszeń upływa 12 kwietnia. Przy złożeniu zgłoszenia indywidualnego konieczne jest zebranie dziesięciu podpisów popierających kandydaturę.  

Rolą Dzierżoniowskiej Rady Seniorów jest podejmowanie działaniań integrujących środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społecznym miasta. Działalność rady jest również źródłem informacji o oczekiwaniach i potrzebach osób starszych. Rada zajmuje się m.in. zapobieganiem marginalizacji osób starszych, wspieraniem ich aktywności, profilaktyką i promocją zdrowia wśród seniorów, przełamywaniem stereotypów na temat osób starszych i starości, rozwojem form wypoczynku, dostępem do edukacji i kultury dla osób starszych oraz budowaniem autorytetu seniorów.

Dzierżoniowską Radę Seniorów powołano po raz pierwszy w czerwcu 2014 r. Efektem pracy rady pierwszej kadencji było między innymi wprowadzenie „Pudełka życia„, Dzierżoniowskiej Karty Seniora, cykliczna organizacja Dzierżoniowskiego Dnia Seniora i cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem program „Złota rączka„.

Do końca tego roku otwarte zostanie Centrum Seniora. To robocza nazwa budynku przy ul. Świdnickiej 35, który po zakończeniu gruntownej modernizacji i rozbudowy będzie siedzibą DDPS Senior + i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Ta inwestycja możliwa jest dzięki 7 milionom zdobytym przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.