Rozśpiewani wolontariusze Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

Dnia 15 listopada 2018 r. grupa wolontariuszy z „Żeroma”, czyli Zespołu Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie w Bielawie złożyła wizytę pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Bielawie przy ul. S. Żeromskiego 2.

Cel był tylko jeden: podzielić się z tamtejszymi seniorami radością wielkiej rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości śpiewając pieśni legionowe. Pośród tych ostatnich znalazły się takie tytuły choćby jak „Legiony”, „Szara piechota” czy „Hej hej ułani” – dobrze znane widowni z czasów jej młodości. Szkolni artyści udekorowali seniorów białoczerwonymi kotylionami oraz wręczyli im okolicznościowe śpiewniki. Już po pierwszej pieśni „Przybyli ułani pod okienko” pensjonariusze przekonali się, że mają do czynienia z sympatyczną młodzieżą, która zasługuje na ich uwagę i życzliwy odbiór.

Pomimo tego, że na sali były osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawne, to koncert nabrał charakteru wspólnego muzykowania, ponieważ seniorzy chętnie wtórowali rozśpiewanym uczniom. Spotkanie to było ważną lekcją wychowania – przyczyniło się do utrwalenia w młodzieży nawyku pielęgnowania więzi międzypokoleniowych oraz zachęciło do dalszego działania w ramach szkolnego wolontariatu. Seniorzy zaś dzięki temu poczuli się ważni i docenieni. Osobami towarzyszącymi uczniom były: nauczycielka matematyki p. Katarzyna Wiącek oraz ucząca historii p. Sylwia Sołtysik.

 

Oprac. Sylwia Sołtysik