Rozmawiali o potencjale Gór Sowich i regionu

W środę 9 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie dotyczące możliwości i konieczności rozwoju potencjału turystycznego Bielawy, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznych i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie Gór Sowich.

Burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj rozmawiał z członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, panem Michałem Bobowcem m.in na temat rewitalizacji lini kolejowej do Bielawy – dojazd pociągów do naszego miasta jest bowiem priorytetem, myślac w następnej kolejności o wspólnych projektach w tym zakresie.

Przedstawiciele obu samorządów, zadeklarowali także daleko idącą współpracę w zakresie rozbudowy systemu ścieżek rowerowych w mieście. Rozmawiano również na temat infrastruktury sportowej w Bielawie, w tym m.in. o budowie hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacji stadionu miejskiego.

Było to pierwsze tego typu spotkanie, dlatego w jego trakcie nie zabrakło także wątku kulturalnego. Tutaj z kolei, dialog dotyczył organizacji i ewentualnych form współpracy przy wydarzeniach kulturalnych. Mowa była m.in. o “II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dolnośląska Nutka 2019”.