Pomocnicy świętego Mikołaja z „Dziewiątki”

Wspólne przedstawienie i  prezenty –  tak wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 9  w Dzierżoniowie integrowali się z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Uczniowie „Dziewiątki” od lat współpracują z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Dzierżoniowie. W tym roku grupa uczennic SP 9 brała udział we wspólnych jasełkach z uczniami OREW-u. Inna grupa uczniów „Dziewiątki” wcieliła się w pomocników św. Mikołaja  i obdarowali paczkami wszystkich uczniów dzierżoniowskiego ośrodka. Wspaniałe paczki zostały przygotowane dzięki ofiarności całej społeczności szkolnej. Kolejny raz uczniowie dziewiątki pokazali jak wielkie serca mają i jak są wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Każdego roku wizyta pomocników Świętego Mikołaja w OREW sprawia radość dzieciom, a każdy uśmiech jest wspaniałym podziękowaniem dla wszystkich, którzy wzięli udział w świątecznej akcji.