Pieszyce: Znaki wróciły na swoje miejsce

Przy drodze z Pieszyc do Dzierżoniowa oznaczone niegdyś było miejsce w którym znajduje się zbiorowa mogiła ofiar obozu AL. Langenbielau. Dzięki staraniom Prezesa Fundacji Beiteinu Chaj – 2004 Rafaela Blau znaki wróciły na swoje miejsce.

– Są to nowe znaki, które wykonane zostały przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Pieszycach i zostały zatwierdzone przez Instytut Pamięci Narodowej – informuje Rafael Blau– Cieszę się, że teraz każdy zainteresowany trafi do tego miejsca pamięci. To bardzo ważne, aby pamiętać o tych strasznych czasach. Jest to kolejne działanie, obok m.in. ratowania Synagogi Rutika i cmentarza żydowskiego w Dzierżoniowie upamiętniające historię tej ziemi. 
Obóz pracy „AL. Langenbielau I” powstał w połowie 1944 r. jako filia obozu KL. Gross-Rosen i znajdował się na terenie między miejscowościami Langenbielau (Bielawa) a Reichenbach (Dzierżoniów). W literaturze znany także jako „Obóz Reichenbach” lub „Sportschule”.
Ogółem przez obóz przeszło około 2000 więźniów narodowości żydowskiej pochodzących głównie z Polski, Węgier, Słowacji i Holandii. Więźniowie pracowali w wielu firmach i zakładach produkcyjnych. Pod koniec wojny więźniów zatrudniano przy kopaniu rowów.
Liczba ofiar nie jest znana. Niezdolnych do pracy wywożono do szpitala w obozie Dörnhau (Kolce). Do końca stycznia 1945 r. zmarłych więźniów wywożono do obozu głównego, a później chowano ich na miejscu. W lutym 1945 r. część więźniów ewakuowano do obozu KL. Dachau, pozostałych w dniu 8 maja 1945 wyzwolili żołnierze Sowieccy.

UM Pieszyce